Netwerk Orthopedie

Netwerk Orthopedie is een regionaal initiatief dat is ontstaan vanuit de behoefte om tot een betere samenwerking op het gebied van orthopedische zorg tussen de eerste en tweede lijn te komen.

Toenemende vraag naar transparantie over kwaliteit van zorg heeft er toe geleid dat de orthopedisch chirurgen van de NoordWest Ziekenhuisgroep en een groot aantal fysiotherapiepraktijken in de eerste lijn in de regio Noord Kennemerland zijn gaan samenwerken in het Netwerk Orthopedie. De samenwerkingspartners willen inzichtelijk maken waar de zorg aan patiënten met een orthopedische aandoening aan moet voldoen, welke kwaliteitscriteria gehanteerd worden en op welke wijze partijen denken de zorg  verder te kunnen optimaliseren en ontwikkelen.

In eerste instantie zal de samenwerking gericht zijn op een aantal specifieke aandoeningen:  operatie en revalidatie na een totale heupprothese (THP), totale knieprothese (TKP) of voorste kruisbandreconstructie (VKB).  In de toekomst wordt het aantal aandoeningen mogelijk uitgebreid.

Kernpunten van het samenwerkingsverband

  • Protocolleren fysiotherapeutische zorg in een zorgplan pre- en post operatief volgens laatste wetenschappelijke inzichten
  • Intensieve samenwerking specialisten en fysiotherapeuten
  • Uniforme informatieverstrekking aan patiënten
  • Scholing ter verbetering van de kwaliteit van het netwerk en om deze te waarborgen
  • Uitwisseling van ervaring en kennis
  • Uniforme meetinstrumenten en vragenlijsten
  • Verzamelen meetgegevens om de kwaliteit van het netwerk te meten en verbeteren
Netwerk Orthopedie