Voorwaarden voor praktijken die zich willen aansluiten bij het Netwerk Orthopedie U dient te voldoen aan de volgende criteria:

Inclusiecriteria voor praktijken

Praktijken die zich willen aansluiten bij het Netwerk Orthopedie voldoen aan de volgende criteria:

 • De praktijk wordt lid van het netwerk.
 • Minimaal twee medewerkers per praktijk worden aangemeld als vertegenwoordiger van de praktijk en volgen minimaal 1 van de 2 geaccrediteerde scholingen per jaar. Voor één- en tweemanspraktijken geldt één medewerker.
 • De praktijk werkt conform de richtlijnen van het netwerk die zijn terug te vinden op de website netwerk-orthopedie.nl
 • De praktijk heeft de intentie om zich namens het Netwerk Orthopedie te profileren naar patiënten toe.
 • De praktijk is bereid data aan te leveren met betrekking tot de nabehandeling van THP, TKP en VKB-operaties.
 • Per praktijk bedragen de kosten voor 2018 € 500,00. Kosten voor scholing bedragen € 300,00 per cursus.

Exclusiecriteria voor aangesloten praktijken

Praktijken worden uitgesloten indien aan minimaal één van de volgende criteria wordt voldaan:

 • Gedurende 2 jaar is de praktijk in minder dan 2 van de geaccrediteerde scholingen vertegenwoordigd door één van de medewerkers.
 • Uit de data blijkt dat de praktijk gedurende 2 jaar niet heeft gewerkt volgens de richtlijnen die zijn terug te vinden op de website netwerk-orthopedie.nl
 • Uit de data blijkt dat de praktijk zich gedurende 2 jaar onvoldoende profileert namens het Netwerk Orthopedie naar patiënten toe.
 • De praktijk heeft, ondanks herinnering, gedurende 2 jaar geen data aangeleverd met betrekking tot de nabehandeling van THP, TKP en VKB-operaties
 • De kosten van lidmaatschap zijn niet voldaan binnen 2 maanden na factuurdatum. Er wordt eenmalig een herinnering gestuurd.