Waarom verwijzen naar Netwerk Orthopedie?

De orthopedisch chirurgen van Orthopedie Noordwest verwijzen patiënten die worden geopereerd aan een THP, TKP of VKB door naar het Netwerk Orthopedie. Deze patiënten zijn de belangrijkste doelgroep van het Netwerk Orthopedie. Zij staan centraal.

De zorg voor deze patiëntengroep kan geoptimaliseerd worden. Door betere afspraken, afstemming en transparantie van de betrokken zorgverleners en door de informatievoorziening aan de patiënt te verbeteren.  Informatie vóór de opname in het ziekenhuis, tijdens de opname en na ontslag bij de revalidatie in de thuissituatie.

Huisartsen betrekken

Tweede doelgroep is de huisartsen in de regio. De huisartsen worden geïnformeerd over de aanpak en werkwijze van het netwerk. Zij worden meer betrokken bij het transmurale zorgtraject Doelstelling van het netwerk is de huisartsen er van te overtuigen dat er optimale zorg geboden wordt in deze regio voor deze patiëntencategorie.

Zorgverzekeraars informeren

Derde doelgroep zijn de zorgverzekeraars. De huidige tendens in de zorg vraagt om transparantie van geleverde zorg, effectiviteit en kosten.

Het netwerk heeft als doelstelling de inzichten in deze aspecten te vergroten. Zo wordt voor de zorgverzekeraars duidelijk wat zij aan zorg inkopen als zij een contract aangaan met de aangesloten zorgverleners.

waarom verwijzen Orthopedie Noordwest